Thursday, June 7, 2007

Πάντειο και δημόσια διαχείριση

Πέμπτη 7 Ιουνίου – και δεν μπορώ, πέρα από την κατάπληξη, να εκφέρω κρίση για μια δικαστική απόφαση για την οποία χρειάστηκαν 19 μήνες ακροαματικής διαδικασίας και 100 μάρτυρες, αν και πρέπει να πω έχω μια επιφύλαξη για το ενδεχόμενο να περνάμε σε μια φάση σκληρών, υπερβολικά σκληρών δικαστικών αποφάσεων που θα συνδέονται περισσότερο με την ανάγκη την οποία αισθάνεται η Ελληνική Δικαιοσύνη να απαλλαγεί από το στίγμα των δικών της σκανδάλων, παραδικαστικών και λοιπών.

Η υπόθεση της βαριάς καταδίκης για το Πάντειο έχει δύο ακόμη πτυχές, με ευρύτερη σημασία – πέρα από την καθαρά δικαστική. Πρώτα από όλα, υποδεικνύει την έκταση της γνωστής σε όλους διοικητικής και διαχειριστικής παθολογίας των ελληνικών ΑΕΙ. Υποδεικνύει, επίσης, ότι η λύση δεν είναι το δημόσιο λογιστικό. Ένα από τα επιχειρήματα που είχαν ακουστεί στη διάρκεια του δημόσιου διαλόγου για το άρθρο 16 και τα Πανεπιστήμια ήταν ότι συνιστούσε κίνδυνο η έλευση «μάνατζερ» - μη πανεπιστημιακών διαχειριστών. Τι έχουν να κάνουν;, λεγόταν τότε. Πρώτα από όλα οι πιο καταρτισμένοι είναι οι ίδιοι οι πανεπιστημιακοί, ενώ οι μάνατζερ θα αλώσουν το δημόσιο χώρο, επιβάλλοντας το νόμο της αγοράς, δηλαδή την προτιμησιακή διάθεση των πόρων. Η εγγύηση υποτίθεται ότι θα ήταν το δημόσιο λογιστικό. Ε, λοιπόν, με αυτό τον γραφειοκρατικό κυκεώνα που έχει για άλλοθι την ανάγκη προστασίας του δημοσίου χρήματος έγιναν τα τέρατα που έγιναν στο Πάντειο – και κανείς δεν αμφισβητεί ότι από διαχειριστική άποψη το πάρτυ αυτό δεν έχει προηγούμενο στις σχολές, που φημίζονται για τα διαχειριστικά πάρτυ τους. Το δημόσιο λογιστικό, βαρύ και δυσκίνητο, επιβάλλει (για λόγους ακεραιότητας της διαχείρισης) ένα περίπλοκο σύστημα προτάσεων, εγκρίσεων, παραστατικών, ελέγχων και κόντρα ελέγχων. Ε, λοιπόν, απεδείχθη πέραν πάσης αμφιβολίας ότι στην ελληνική αγορά υπάρχουν άφθονα τιμολόγια, κάθε είδους, χρώματος και ποσού – αρκεί να έχεις κάποιον στη σωστή θέση να τα υπογράψει και να τα εγκρίνει. Απομένει μόνο το βάρος και η δυσκινησία για το Πανεπιστήμιο, όσο για τις εγγυήσεις αυτές είναι μόνο η διαφάνεια, η μικρότερη κλίμακα, η μεγαλύτερη (και όχι μικρότερη) διαχειριστική ευχέρεια και ευθύνη, και ο συνεχής εσωτερικός έλεγχος, από το ίδιο το σώμα των καθηγητών εν προκειμένω και της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Το δεύτερο σημείο αφορά τη διαχειριστική κατάσταση των δημοσίων οργανισμών. Το παράδειγμα είναι τόσο γνωστό ώστε να καταντάει βαρετό. Παρά το κραυγαλέο του πράγματος, το γεγονός ότι όλοι γνωρίζουν πως η σπατάλη και η διασπάθιση του δημοσίου χρήματος είναι ενδημικά στα νοσοκομεία, ακόμη –μετά από πολλά χρόνια συζήτησης και προσπαθειών από πολιτικά και διοικητικά στελέχη- τα νοσοκομεία δεν έχουν προϋπολογισμούς και απολογισμούς. Όπως δεν υπάρχει και κεντρικό σύστημα προμηθειών. Οι λόγοι είναι προφανείς και δεν χρειάζονται ιδιαίτερη συζήτηση. Επίσης, τα νοσοκομεία απέκτησαν «μάνατζερ». Αλλά το ζήτημα δεν είναι να αναθέτεις τον καθαρισμό της κόπρου της Υγείας σε νοσοκομειακούς Ζορρό, αλλά να υπάρχει κάποια δυνατότητα σύγκρισης της διαχείρισης. Η υποχρέωση για συμμόρφωση με βασικούς λογιστικούς κανόνες θα χάλαγε τη διάθεση, ασφαλώς, ενός γιγαντιαίου συστήματος καλοταϊσμένων προμηθευτών (και λαδωμένων εξυπηρετητών τους), όπως αυτοί που καταδικάστηκαν για την υπόθεση του Παντείου.

Εν ολίγοις, δηλαδή, το Πάντειο είναι μια μικρογραφία της συνολικής κατάστασης και αυτό είναι το καλύτερο μάθημα που προσφέρει. Μάθημα επιλογής, όμως, και το παίρνουν λίγοι.

1 comment:

said...

情趣用品,情趣,情色,成人,A片,自拍,情趣用品,情趣,色情,成人影片,色情影片,免費A片,情趣用品,情趣,成人網站,A片下載,日本AV,做愛,情趣用品,情趣,美女交友,A片,辣妹視訊,情色視訊,情趣用品,情趣,色情聊天室,聊天室,AV,成人電影,A片,情趣用品,情趣用品,情趣商品,情趣,情趣

情色,A片,AIO,AV,日本AV,色情A片,AV女優,A漫,免費A片,A片下載,情色A片,哈啦聊天室,UT聊天室,聊天室,豆豆聊天室,色情聊天室,尋夢園聊天室,080視訊聊天室,080聊天室,080苗栗人聊天室,免費視訊聊天,上班族聊天室,080中部人聊天室,視訊聊天室,視訊聊天,成人聊天室,一夜情聊天室,辣妹視訊,情色視訊,成人,成人影片,成人光碟,成人影城,自拍

情趣用品,A片,AIO,AV,AV女優,A漫,免費A片,日本AV,寄情築園小遊戲,情色貼圖,色情小說,情色文學,色情,色情遊戲,一葉情貼圖片區,色情網站,色情影片,微風成人, 嘟嘟成人網,成人,成人貼圖,18成人,成人影城,成人圖片,成人影片,UT聊天室,聊天室,豆豆聊天室,尋夢園聊天室,080聊天室,080苗栗人聊天室,080視訊聊天室,視訊聊天室

情趣用品,A片,aio,av,av女優,a漫,免費a片,aio交友愛情館,a片免費看,a片下載,本土自拍,自拍,愛情公寓,情色,情色貼圖,色情小說,情色文學,色情,寄情築園小遊戲,色情遊戲,嘟嘟情人色網,一葉情貼圖片區,色情影片,情色網,色情網站,微風成人,嘟嘟成人網,成人,18成人,成人影城,成人圖片,成人貼圖,成人圖片區,成人小說,成人電影

情趣用品,情趣,情趣商品,自拍,UT聊天室,聊天室,豆豆聊天室,哈啦聊天室,尋夢園聊天室,080聊天室,080苗栗人聊天室,H漫,A片,AV,AV女優,A漫,免費A片,愛情公寓,情色,情色貼圖,色情小說,情色小說,情色文學,色情,寄情築園小遊戲,色情遊戲,SEX,微風成人,嘟嘟成人網,成人,18成人,成人影城,成人圖片,成人貼圖,成人圖片區